(*) Các mẫu thiết kế trong danh sách này chỉ là bản phác thảo. Nếu Quý khách chọn mẫu thiết kế trong danh sách này thì phải chờ chúng tôi cài đặt để có thể sử dụng.