BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Gói dịch vụ WebCare #1 WebCare #2 WebCare #3 WebCare Custom
(Website thiết kế theo yêu cầu)
Giá 1,500,000 VNĐ/tháng 2,500,000 VNĐ /tháng 4,000,000 VNĐ/tháng Liên hệ
Quản trị nội dung website
Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (Cập nhật Tên website, Số điện thoại, Email, Địa chỉ cho webiste) ? 10 lần/tháng 15 lần/tháng 20 lần/tháng
Tạo, cập nhật, xóa Sản phẩm, Dịch vụ, Tin tức cho website ? 50 đơn vị/tháng 100 đơn vị/tháng 250 đơn vị/tháng
Tạo, cập nhật, xóa Banner cho website theo yêu cầu ? 10 đơn vị/tháng 15 đơn vị/tháng 20 đơn vị/tháng
Thiết kế banner ? 3 banner/tháng 5 banner/tháng 9 banner/tháng
Quản trị giao diện website
Thay đổi kiểu chữ toàn website 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Thay đổi màu chủ đạo trên website 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Thay đổi Logo theo yêu cầu (Khách hàng cung cấp logo) 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Sắp xếp vị trí Menu chính theo yêu cầu 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Thay đổi nội dung Slide, Banner ? 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Thay đổi hình ảnh Slider, Banner ? 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Cập nhật phần trang đơn, nội dung giới thiệu trên trang chủ 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Trình bày sản phẩm trang chủ ? 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Trình bày dịch vụ trang chủ ? 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Trình bày tin tức trang chủ ? 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Ẩn/Hiện các đoạn thành phần trên trang chủ 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Thay đổi đường dẫn các nút mạng xã hội 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Cập nhật thông tin các cột footer 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Tối ưu hình ảnh trên website ? 5 lần/tháng 10 lần/tháng 20 lần/tháng
Ẩn/Hiện thành phần bản quyền Website thiết kế bởi 24h Việt Nét trên gói được phép 2 lần/tháng 5 lần/tháng 10 lần/tháng
Quản trị kỹ thuật website
Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website
Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, web24h hàng năm để tránh website bị gián đoạn do hết hạn ?
Tối ưu SEO cho website
Kiểm tra website thân thiện Google ?
Phân tích lượng truy cập Google Analytics ?
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Sitemap cho website
Chỉnh sửa sitemap
Tối ưu các thẻ meta
Chuyển hướng truy cập các link lỗi 404 - không tìm thấy trang